Tuesday, April 23, 2013

VRBS BEGINING WITH Q


Querer ( to want )


Modo Indicativo:

Presente(present):                                 Futuro(futere):                       Imperfecto(imperfect)
                                                                   
yo................... quiero                       querré                                    quería
tú.................... quieres                     querrás                                  querías                                                                
él/ella .............quiere                       querrá                                     quería  
nosotros/as.....queremos                 querremos                           queríamos
vosotros/as.....queréis                       querréis                                queríais
ellos/as............quieren                      querrán                                  querían

Condicional:                                   Pretérito perfecto                       Futuro perfecto
                                                 

yo................querria                   he querido                               habré querido
tú.................querrías                  has querido                             habrás querido
él/ella..........querría                    ha querido                               habrá querido
nosotros......querríamos           hemos querido                       habremos querido
vosotros/as..querríais               habéis querido                       habréis querido
ellos/as.........querrían               han querido                            habrán querido


Pluscuamperfecto:


yo...................... había querido
tú .......................habías querido
él/ella..................había querido
nosotros/as........ habíamos querido
vosotros/as.........habíais querido
ellos/as...............habían querido

Modo subjuntivo:

Presente                                          Futuro                                    Imperfecto

yo..................quiera                    quisiere                              quisiera
tú...................quieras                  quisieres                            quisieras
él....................quiera                   quisieres                             quisiera
nosotros/as....queramos           quisiéremos                       quisiéramos
vosotros/as....queráis                 quisiereis                           quisierais              
ellos/as...........quieran                 quisieren                           quisieran

Presente perfecto:                                      pluscuamperfecto

yo...................... haya querido                   hubiera querido
tú hayas...............hayas querido                hubieras querido
él........................haya querido                    hubiera querido
nosotros..............hayamos querido          hubiéramos querido
vosotros..............hayáis querido              hubierais querido
ellos....................hayan querido                hubieran querido


Gerundio.....queriendo
Participio....querido

BACK TO MAIN PAGE                                                                              BACK TO VERB'S LIST

No comments:

Post a Comment